אודות פתרונות ושירותים שותפים עסקיים הודעות לעיתונות אירועים חברות בנות קריירה
הודעות לעיתונות:
     2015
     2012
     2011
     2010
     2009
     2008
     2007
פרויקט DATA CENTER עבור חברת LIVEPERSON - 27/11/2007
אמת מיחשוב ספיידר וסימנטק באירוע מיוחד - 26/11/2007
מעבדת לשידרוג מערכות - 26/11/2007
סיום פרויקט הקמת אשכול מחשבים בטכניון - 19/11/2007
תחום הוירטואליזציה באמת - 14/10/2007
אמת רכשה את הורייזן - 09/09/2007
אמת - תחום פיננסי - 09/09/2007
 >  אמת-דוחות כספיים - 23/08/2007
הקמת מרכז לבדיקת של תוכנות - 19/08/2007
פרויקט DRP באנליסט - 18/07/2007
IAS-יחידה מובחרת - 24/06/2007
מסע לאייסלנד - 21/06/2007
אמת-ברמור -זכייה - 19/06/2007
אינטרביט & Fortinet - 13/06/2007
א.מ.ת - סימנס - 22/02/2007
מינוי רון וישניצר - 15/02/2007
Java 6 באינטרביט - 05/02/2007
אינטרביט - סימנטק - 04/02/2007
כנס אקדמיה - 22/01/2007
מגמות 2007 - 17/01/2007
רכש OEM ב 2006 - 14/01/2007
OEM סקר - 02/01/2007
קורס גריד - 02/01/2007
     2006
הידיעות לעיתונות כוללות הודעות של חברת א.מ.ת מיחשוב של חברות הבנות וידיעות נבחרות של חברות המיוצגות על ידה.
אמת-דוחות כספיים - 23/08/2007
א.מ.ת. מיחשוב סיימה את הרבעון השני עם עם רווח נקי של כ- 4.2, גידול של כ- 155%
 
יואב וינברג מנכ"ל חברת אמת מיחשוב הודיע היום עם הצגת הדו"חות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2007 כי החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של כ- 4.2  מיליון ₪  בהשוואה לכ-1.6 מיליון ₪
 
הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-_9.06 מיליון ₪, גידול של כ- 43% בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד
 
מחזור המכירות של א.מ.ת. מחשוב הסתכם ברבעון השני של השנה בכ- 62  מיליון ₪.
מחזור המכירות במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 157 מיליון ₪
 
יואב וינברג, מנכ"ל א.מ.ת. מיחשוב אמר היום כי יציבותה הפיננסית ויתרת המזומנים של החברה מאפשרת לחברה להרחיב את תחומי פעילותה ע"י השקעות ורכישות וע"י הנבטת פעילויות חדשות בקבוצה. לדבריו, החברה הגדילה באופן משמעותי את כוח האדם בחברה על מנת להגדיל את היכולות הטכניות והביצועיות במתן השירותים ללקוחותיה.
וינברג הוסיף וציין כי החברה מדווחת על גידול ברווח הנקי מהכנסות מימון של כ- 7.4 מיליון ₪, לעומת הפסד של 0.9 מיליון ₪ בחציון המקביל שנה שעברה, וזאת בעיקר כתוצאה משערוך תיק ההשקעות של החברה.
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בשיעור 9 א"ג למניה.
רווח נקי לחציון ראשון של שנת 2007 הינו 9.06 מיליון ₪. גידול של 43% לעומת חציון מקביל שנה שעברה.
הרווח הנקי לרבעון השני של השנה הסתכן בכ- 4.2 מיליון ₪ לעומת כ- 1.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
מחזור המכירות בחציון הראשון של אמת הסתכם ב 157 מיליון ₪. קיטון של כ- 1% לעומת חציון מקביל שנה שעברה.
מחזור המכירות לרבעון השני של השנה הסתכם בכ- 62 מיליון ₪ לעומת כ- 80 מיליון ₪
 
על א.מ.ת. מחשוב
א.מ.ת. מיחשוב בע"מ, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, היא שותפה עסקית של חברות המובילות את עולם המיחשוב, וביניהן Sun Microsystems, IBM, Symantec, NetApp, Microsoft ועוד. בנוסף מעמידה החברה לרשות לקוחותיה סל פתרונות של מוצרים ושירותים משלימים באמצעות נציגויות של חברות נוספות ובאמצעות חברות הבת שלה בתחומי אבטחת מידע, כלי פיתוח וסביבות פיתוח, כלי ניהול ועוד.החברה מספקת גם מערך שירות, אחזקה, התקנה, הטמעה, מיקור חוץ וניהול פרויקטים למערכות מיחשוב מגוונות, במגוון חבילות שירות, למערכות קריטיות בארגונים ובהתאם לצורכי הלקוח.