HCI on the bar | 25.04.18

Join us @ Jem's Beer Factory, 14:00

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: