HCI on the bar | 25.04.18

Join us @ Jem's Beer Factory, 14:00

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש

שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

Share: