Learn Splunk in 3 Hours

1.8.19 | 09:00 - 13:00

קמפוס הטכניון, דוד אלעזר 18 - שרונה תל אביב

בהנחיית גיא בהירי Splunk Technical Director

מה בסדנה

מהו מידע unstructured ואיך תורם לנו בעולם הפיתוחי והעיסקי | איך ספלנק מתחבר למקורות מידע ומאחסן מידע | איך להפוך מידע Structured ל Unstructured | איך לייצר Dashboards בספלנק | נהיה ספלנקרים לשעתיים של חברת Startup ונייצר מענה לעולם ה dev/ops IT & security

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

יש להצטייד במחשב נייד

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: