9:00-13:30 | 6.8.19

Splunk 4 Rookies

Kenyon Learning Center

Paprika Classroom

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

Share: