9:00-13:30 | 3.7.19

Splunk אנליטיקה בגובה העיניים

מסעדת ״נאיה״ - בית נקופה

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: