Splunk Coffee Talks | 27.3.19

חדר פרטי בניין פנורמה קומה 6, לופט מספר 618

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: