Splunk Coffee Talks | 27.3.19

חדר פרטי בניין פנורמה קומה 6, לופט מספר 618

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

Share: