Splunk Cyber Security Meetup

Mindspace, Herzliya | 27.11.2018

המנופים 10 הרצליה | בניין רוגובין, קומה 3

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: