Splunk - Meet Haiyan Song

31.1.19 | 17:00 | Blue Sky Restaurant

מלון קרלטון, קומה 15 - רחוב אליעזר פרי 24, תל אביב

נשמח לראותכם! אנא אשרו את השתתפותכם באמצעות הטופס

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: