LABS TLV | 4.9.18

מגדל עזריאלי שרונה, מנחם בגין 121 ת״א
קומה 59, חדר ריצ׳מונד

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: