Tech Updates | 11.4.19

Gome מרכז הטניס רמת השרון

אמת מיחשוב מזמינה אתכם לבוקר טכנולוגי עם כל העדכונים והחידושים מבית Veritas

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: