Virtual Rolling Tips & Tricks

8.6.20 | 10:00 - 11:30

Working from home? Don’t leave your 365 unprotected

Ariel Graner - Senior Pre-Sale | Veritas Israel

________

הצטרפו אלינו מהמסך הקרוב אליכם, ולאחר הרישום נשלח מייל ובו קישור למפגש

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: