Virtual Rolling Tips & Tricks

22.7.20 | 10:00 - 11:00

APTARE - Data Center Optimization

Let your data save money with APTARE by Veritas

________

Ariel Graner - Senior Pre-Sale | Veritas Israel

________

לאחר הרישום נשלח מייל ובו קישור למפגש

ההשתתפות חינם אך מחייבת הרשמה מראש ואישור הרשמה


    אני מאשר/ ת קבלת מידע שיווקי ( כמו: דוא״ל, sms וכו׳)

    שימו לב כי מספר המשתתפים מוגבל וההרשמה לאירוע אינה מהווה אישור השתתפות
    אישור הרשמה והשתתפות ישלח במייל

    Share: